Skip to main content
08. 03. 2022

Vyjádření ke komunikaci OSN o situaci na Ukrajině

Dostáváme mnoho dotazů ohledně zprávy, která se objevila v médiích, a mylně naznačuje, že zaměstnanci OSN dostali pokyn vyhýbat se určitým slovům při popisu situace na Ukrajině.

Není to tak. Žádná instrukce pro pracovníky OSN, aby nepoužívali slovo „válka“ nebo „invaze“ k popisu situace Ukrajině, nebyla vydána. Stačí si vyhledat např. včerejší tweet zástupkyně generálního tajemníka OSN Rosemary DiCarlo:

„Po téměř dvou týdnech je až bolestně zjevné, že ruská invaze nejvíce doléhá na civilní obyvatelstvo. Lidé umírají, jsou zranění, opouštějí domovy. Tahle válka je nesmyslná. OSN je připravena podpořit všechna smysluplná jednání o ukončení krveprolití.“

Podobně se vyjadřuje i šéf Úřadu OSN pro humanitární záležitosti (OCHA) Martin Griffiths, také generální tajemník OSN António Guterres používá širokou škálu slov ve svých vyjádřeních k médiím, tedy jejich prostřednictvím k široké veřejnosti.

Minulý týden byl pracovníkům OSN rozeslán email, který připomíná jejich roli úředníků mezinárodní služby a z toho vyplývající odpovědnost. Zaměstnanci byli vyzváni, aby komunikaci o Ukrajině a také jakoukoli jinou komunikaci, která se týká politických věcí, formulovali způsobem, který je v souladu s pozicí OSN a vyjádřeními jejího generálního tajemníka. Netýká se to tedy jen probíhající krize na Ukrajině, ale všech probíhajících krizí na celém světě. 

Ve výše zmíněné komunikaci nebyla vydána žádná instrukce, aby zaměstnanci organizace nepoužívali určitá slova. Jedná se o komunikaci, kterou organizace svým zaměstnancům rozesílá pravidelně, když se děje něco globálně nebo i lokálně významného, čemu se dostává velké pozornosti.

Zaměstnanci OSN jsou z velké části lidé, kteří svou práci vykonávají nejen profesionálně, ale i s velkým osobním nasazením a zaujetím. Pracují ale pro tuto organizaci a jsou vázání předpisy o výkonu role úředníků mezinárodní služby.Informační centrum OSN v Praze

Železná 24, 110 00
Praha 1

Lidé

Michal Broža
pověřený řízením, Information Officer
Šárka Svobodová
Public Information Assistant
Petr Lobotka
administrativa a finance
Aktuální články a události
Činnost a cíle zastoupení OSN v Česku
Historie, struktura, financování a další informace o OSN
Kompletní překlad a grafické podklady v češtině
Copyright (c) UNIC Praha | Informační centrum OSN, Železná 24, 110 00 Praha 1