Skip to main content

Autor: kafka

Připomínka genocidy v Srebrenici se od letošního roku připomíná jako oficiální mezinárodní den

Valné shromáždění OSN vyhlásilo 11. červenec Mezinárodním dnem reflexe a připomínání genocidy ve Srebrenici v roce 1995, při níž bylo zabito nejméně 8 372 lidí, tisíce lidí byly vysídleny a celé komunity zničeny. Přijalo stejnojmennou rezoluci a požádalo generálního tajemníka OSN, aby v rámci příprav na 30. výročí genocidy ve Srebrenici v příštím roce vytvořil osvětový program o této temné události.

Valné shromáždění odsoudilo jakékoli popírání genocidy ve Srebrenici jako historické události a vyzvalo členské státy, aby uchovávaly zjištěná fakta, a to i prostřednictvím vlastních vzdělávacích systémů, s cílem zabránit popírání a překrucování a jakémukoli výskytu genocidy v budoucnosti.

Text rezoluce, jehož přípravu společně koordinovaly Německo a Rwanda, byl přijat hlasováním, v němž se 84 států vyslovilo pro, 19 proti a 68 se zdrželo hlasování.

Masakr ve Srebrenici byl jednou z nejtemnějších kapitol války, která vypukla po rozpadu bývalé Jugoslávie. V červenci 1995 obsadila bosenskosrbská armáda Srebrenici, kterou předtím Rada bezpečnosti prohlásila za bezpečnou zónu, a brutálně zde povraždila tisíce mužů a mladistvých a vyhnala z města 20 tisíc lidí. Malá a jen lehkými zbraněmi vyzbrojená jednotka nizozemských mírových sil pod vlajkou OSN nebyla schopna bosenskosrbským silám vzdorovat.

Brutální vraždění bosenských Muslimů ve Srebrenici armádou Republiky srbské bylo uznáno Mezinárodním soudním dvorem (ICJ) i Mezinárodním trestním tribunálem pro bývalou Jugoslávii (ICTY) za akt genocidy.

Vysoký komisař OSN pro lidská práva Volker Türk uvítal přijetí rezoluce jako další uznání obětí a pozůstalých a jejich snah o spravedlnost, pravdu a záruky, že se situace nebude opakovat. „Rezoluce je o to důležitější, že přetrvává revizionismus, popírání genocidy v Srebrenici i nenávistné projevy ze strany vysokých politických představitelů v Bosně a Hercegovině i v sousedních zemích,“ uvedl v prohlášení.

Generální tajmemník OSN António Guterres vydal u příležitosti první připomínky Mezinárodního dne reflexe a připomínání genocidy ve Srebrenici toto prohlášení:

11. července si letos poprvé připomínáme Mezinárodní den reflexe a připomínání genocidy ve Srebrenici v roce 1995.

Před 29 lety zklamaly Organizace spojených národů a svět obyvatele Srebrenice. Více než 8 tisíc bosenských muslimů bylo systematicky zavražděno a jejich ostatky pohřbeny v masových hrobech. Jednalo se o nejhorší zvěrstvo v Evropě od druhé světové války.

Dnes uctíváme památku obětí a vyjadřujeme solidaritu s přeživšími.  

Znovu také potvrzujeme naši podporu rodinám zabitých v jejich neúnavném hledání pravdy a spravedlnosti. Musíme bojovat proti popírání a revizionismu a pokračovat v úsilí o identifikaci všech obětí a pohnání všech zločinců k odpovědnosti. 

A zavazujeme se, že se z této nevýslovné tragédie budeme i nadále učit a sdílet příběhy a poučení ze Srebrenice.  

Genocida ve Srebrenici je otřesným svědectvím o ničivých důsledcích nečinnosti tváří v tvář nenávisti. Musíme bojovat proti rozdělení a nesnášenlivosti, zasazovat se o lidská práva a podporovat vzájemné porozumění a usmíření.

Kéž vzpomínka na Srebrenici posílí naše odhodlání vybudovat svět bez pohromy genocidy. Svět, v němž zvítězí spravedlnost a mír a kde „už nikdy více“ bude splněním slibu pro celé lidstvo.

Foto: © UNICEF/Roger LeMoyne

Zpráva o Cílech udržitelného rozvoje (2024)

Právě zveřejněná výroční Zpráva o cílech udržitelného rozvoje (SDG Report 2024) upozorňuje, že pokrok zdaleka nedosahuje úrovně, která je nutná pro splnění cílů stanovených v Agendě 2030. Ničivé účinky pandemie COVID-19, eskalace konfliktů, geopolitické napětí a rostoucí klimatický chaos tvrdě zasahují do výsledků naplňování agendy světa pro udržitelnou budoucnost.

Svět prochází velkými otřesy
Zpráva uvádí, že jen 17 % vytyčených cílů SDG je na cestě ke splnění, téměř polovina vykazuje minimální nebo jen mírné zplešení a více než třetina stagnuje nebo dokonce klesá.

Klíčová zjištění
SDG Report 2024 dokumentuje rostoucí globální nerovnosti. Do extrémní chudoby bylo zatlačeno dalších 23 milionů lidí a přibylo více než 100 milionů hladových (2022 ve srovnání s 2019). Poprvé v tomto století je růst HDP per capita v polovině nejzranitelnějších zemí světa pomalejší než ve vyspělých ekonomikách. Celkový pokrok v oblasti zdraví ve světě se od roku 2015 znepokojivě zpomalil. V mnoha zemích zaznamenali pokles matematických a čtenářských dovedností žáků a studentů.

Války ničí životy milionů lidí. Počet nuceně vysídlených dosáhl bezprecedentní úrovně 120 milionů (2024), počet civilních obětí konfliktů v letech 2022 a 2023 prudce vzrostl o 72 %.

Environmentální krize ohrožuje planetární ekosystém. Rok 2023 byl nejteplejším rokem v historii a průměrná globální teplota se přiblížila kritické hranici 1,5 °C. Emise skleníkových plynů a koncentrace CO2 v atmosféře dál dosahují nových maxim.

Celá zpráva SDG Report 2024 (anglicky)
Více o SDGs (česky)

Příležitost pro stážisty/stážistky v OSN Česká republika

Kancelář OSN v Česku vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice 
Intern – Public Information v Informačním centru OSN (UNIC) v Praze.

Předpoklady

 • Výborná znalost češtiny a angličtiny;
 • student/ka na VŠ v posledním ročníku bakalářského studia nebo student/ka magisterského studia;
 • schopnost kreativní práce na PC (jednoduchá grafika, práce s textem, fotografie, videa);
 • práce se sociálními sítěmi (Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn);
 • samostatnost, organizační schopnosti;
 • zájem o činnost Organizace spojených národů.

Náplň práce

 • Příprava a organizace akcí pro veřejnost a partnery (semináře, vzdělávací akce, tisková setkání atd.);
 • příprava informačních materiálů;
 • příprava obsahu na sociální sítě (fotografie, jednoduchá grafika, texty, videa);
 • administrativní činnost;
 • pomoc s běžným chodem kanceláře.

Předpokládaná časová náročnost je 35 hod. týdně po dobu tří měsíců s možností prodloužení. Termín nástupu je září 2024. Místo výkonu práce je kancelář UNIC v centru Prahy.

UNIC je součástí Odboru globální komunikace (Department of Global Communication, DGC) Sekretariátu OSN a je hlavním zdrojem informací o systému Organizace spojených národů v Česku. Odpovídá za zvyšování veřejného povědomí, porozumění a podpory pro cíle a aktivity OSN.

V případě zájmu nám prosím pošlete svůj životopis a krátký motivační dopis s uvedením časových možností na [email protected].

Ocenění pro mladé uprchlíky je uznáním jejich schopností, odolnosti a adaptability

Úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky v Česku s ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy již po patnácté společně ocenily žáky a studenty z řad žadatelů o azyl a osob s dočasnou a mezinárodní ochranou, jejichž vynikající výsledky, ať už dobrovolnické, studijní nebo sportovní, znamenají přínos pro společnost. Akce se konala u příležitosti Světového dne uprchlíků pod záštitou ministra školství Mikuláše Beka.

Oceněno bylo 20 dětí a mladistvých ve věku od 7 do 24 let z Ukrajiny, Kolumbie, Ruska, Běloruska, Myanmaru, Afghánistánu, Ázerbájdžánu a Nigérie za výjimečné sportovní a studijní výsledky nebo dobrovolnickou činnost.

Mezi oceněnými je například 24letá studentka DAMU, která je spoluautorkou studentské operní hry pro neslyšící. Dále dobrovolnice, která pomáhá nevidomým lidem, sportovci, kteří se umisťují na předních příčkách běžeckých soutěží, slaví úspěchy ve fotbalu, florbalu nebo taekwondo. Nechybí ani nadané děti s vynikajícími studijními výsledky, kteří jsou inspirací pro své spolužáky i širokou veřejnost.

Na slavnostní vyhlášení, které se uskutečnilo ve Velkém zrcadlovém sále ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), je doprovodili jejich rodiny a zástupci institucí a organizací pomáhajících uprchlíkům v Česku.

Diplomy oceněným předali vedoucí české kanceláře UNHCR Ajmal Khybari, který dětem a studentům poděkoval za jejich mimořádné úsilí a vyjádřil naději, že jednou budou stejně solidární s potřebnými, jako je česká společnost solidární s nimi. Vrchní ředitel sekce vzdělávání a mládeže MŠMT Jan Mareš vyjádřil obdiv k mimořádným školním úspěchům, reprezentci školy a pomoci jiným, přestože začátky jejich pobytu v Česku určitě nebyly jednoduché. Dodal, že věří, že úspěch je bude provázet celým životem a dnešní den je pouhým začátkem. Akce se zúčastnili také zástupci ministerstva vnitra (MV), Správy uprchlických zařízení MV a agentur OSN.

Smyslem akce je upozornit na mimořádné výsledky a úspěchy dětí, které v ČR získaly dočasnou ochranu, mezinárodní ochranu nebo o ni žádají. Děti jsou na ocenění UNHCR většinou nominovány svými učiteli či sociálními pracovníky, kteří je v jejich snažení podporují.

Ocenění slouží k povzbuzení a motivaci dalších dětí azylantů ke studiu, stejně jako k rozšíření povědomí o přínosu vzdělávání mezi jejich rodinnými příslušníky. Akce zároveň nabourává stereotypní uvažování o uprchlících v české společnosti zdůrazněním jejich úspěchů, snažení a nadání.

Součástí ocenění byl také doprovodný program. Ocenění a jejich rodinní příslušníci nebo doprovod vypluli lodí po Vltavě obdivovat krásy Prahy.

Tisková zpráva UNHCR v ČR.
Foto: UNHCR / Daiana Sheludkevych

© UNHCR/Anna Liminowicz

Nuceně vysídlení lidé potřebují solidaritu

Ajmal Khybari

20. června si připomínáme Světový den uprchlíků, který je oslavou odolnosti, síly a odvahy milionů lidí, kteří byli nuceni opustit své domovy kvůli válce, pronásledování nebo katastrofám. V tento den zdůrazňujeme solidaritu s lidmi na útěku a znovu opakujeme výzvu k respektování jejich práva na bezpečí, podporu jejich začlenění do společnosti a nalezení trvalého řešení jejich situace.

Počet nuceně vysídlených osob dosahuje rekordních hodnot. Letos se proto Světový den uprchlíků zaměřuje na solidaritu s uprchlíky i na hledání trvalých řešení. Téma a slogan pro rok 2024 zní „Za svět, kde jsou uprchlíci vítáni“. Zdůrazňuje, že za abstraktními statistikami stojí individuální osudy žen, dětí a mužů, kteří na obtížných cestách za bezpečím čelí mnoha útrapám, včetně násilí, vykořisťování, diskriminace a zneužívání.

V době přibývajících konfliktů a politických a ekonomických otřesů ve světě je solidarita s uprchlíky důležitější než kdy jindy. Jako světoobčané musíme oslavovat jejich silné stránky a usnadnit jim socioekonomické začlenění. Je nezbytné ukončit války, které jsou hlavní příčinou jejich utrpení a zabraňují jim v návratu domů. Poskytování útočiště a ochrany uprchlíkům je výrazem naší sdílené lidskosti. Uprchlíci přicházejí s cennými dovednostmi a zkušenostmi. Potřebují jen příležitost přispět. Jejich talent a vášeň mohou být ku prospěchu nejen jejich rodin, ale i zemí, které je přijmou. Státy a komunity, které hostí velké množství uprchlíků, také potřebují naši solidaritu. 

Právo na azyl je ohroženo. Přísnější politika, diskriminace a xenofobie ztěžují lidem, kteří jsou nuceni uprchnout, přístup k bezpečným a legálním cestám k azylu. Dopady změny klimatu narušují živobytí a dále posilují napětí. Země, které uprchlíky nadále vítají, potřebují více zdrojů, současně je zapotřebí větší politické vůle k nalezení řešení, která by uprchlíkům umožnila návrat domů nebo přesídlení do jiných zemí. UNHCR, Agentura OSN pro uprchlíky je přesvědčena, že začleňování je nejlepší způsob, jak uprchlíky podpořit. Pomáhá jim připravit se a znovu vybudovat život, ať už v zemi azylu, nebo po návratu domů, pokud to podmínky dovolí.

V únoru 2022 byl svět a Evropa svědkem humanitárního ducha solidarity projevené uprchlíkům z Ukrajiny, kteří byli vysídleni v důsledku ruské vojenské agrese a invaze. Humanitární reakce na ukrajinské uprchlíky ukazuje schopnost Evropy chránit nuceně vysídlené lidi. Je to skvělá příležitost k budování trvalých řešení pro ochranu uprchlíků bez ohledu na jejich původ a k ochraně jejich základního lidského práva na bezpečí, důstojnost a možnost obnovit svůj život v míru. Česká republika prokázala příkladnou solidaritu, štědrost a ochranu ukrajinských uprchlíků. Česko je 3. největším příjemcem ukrajinských uprchlíků na svém území. Čeští občané a vláda prokázali tuto solidaritu tím, že přivítali ukrajinské uprchlíky ve svých domovech, školách, pracovištích a sociálních službách.

V dnešním globalizovaném světě jsme všichni propojeni. Sdílíme nejen planetu Zemi s jejími vzácnými zdroji, ale také klima a výzvy, které s sebou přináší. Právě proto je letošní Den uprchlíků důležitější než kdy jindy. Pojďme společně demonstrovat solidaritu s těmi, kteří byli nuceni opustit své domovy, a zasadit se tak „Za svět, kde jsou uprchlíci vítáni“.

Autor je vedoucím kanceláře UNHCR v Česku
Foto: UNHCR / Anna Liminowicz

Výroční zpráva OSN „Děti a ozbrojené konflikty“ za rok 2023: Šokující nárůst případů porušování práv dětí v konfliktech

Zpráva uvádí nebývalé počty zabitých a zmrzačených dětí v místech jako je Izrael a okupovaná palestinská území, zejména Gaza, Burkina Faso, DR Kongo, Súdán nebo Ukrajina.

Alarmující nárůst byl způsoben měnící se povahou, složitostí a zintenzivněním ozbrojených konfliktů a také používáním výbušných zbraní v obydlených oblastech. OSN ověřila téměř 33 tisíc případů závažných porušení práv, které se týkaly více než 22 500 dětí, převážně chlapců, ve 26 situacích po celém světě. Nejvyšší počet se týkal zabíjení a mrzačení: 11 649 dětí, to je o 35 % více než uvádí loňská zpráva. Následovalo verbování a využívání 8 655 dětí v konfliktech a únosy dalších 4 356 dětí. Více než polovinu případů spáchaly nestátní ozbrojené skupiny, včetně těch, které OSN označila za teroristické, vládní síly byly hlavními pachateli zabíjení a zraňování, útoků na školy a nemocnice a odpírání přístupu pro humanitární pomoc.

Podle zjištění zprávy vedl konflikt v Izraeli a na okupovaných palestinských územích ke 155% nárůstu závažných porušení práv dětí (2023). Výroční zpráva obsahuje přílohu, ve které jsou uvedeny strany, které se dopouštějí závažných porušení práv dětí v konfliktech. Poprvé byly do této přílohy zahrnuty izraelské ozbrojené a bezpečnostní síly za zabíjení a zraňování dětí a útoky na školy a nemocnice. Poprvé byly na seznam zařazeny také Hamás a Palestinský islámský džihád za zabíjení, zraňování a únosy dětí. Zpráva uvádí, že válka v Súdánu vedla k 480% (!) nárůstu závažných porušení.

Virginia Gamba, zvláštní zástupkyně generálního tajemníka pro děti a ozbrojené konflikty, uvedla, že zpráva je „výzvou k probuzení“. „Vyzývám mezinárodní společenství, aby se znovu přihlásilo k univerzálnímu konsensu o ochraně dětí před ozbrojenými konflikty, a vyzývám státy, aby plnily svou primární odpovědnost za ochranu svého obyvatelstva a dodržovaly všechny normy a standardy platné při vedení ozbrojených konfliktů,“ řekla Virginia Gamba na tiskové konferenci v newyorském sídle OSN.

Prohlášení generálního tajemníka OSN k útokům na Rafáh

Generální tajemník OSN důrazně odsoudil nálety na Rafáh z 26. května, které zasáhly stany, v nichž přebývají lidé vysídlení z domovů. Je zdrcen záběry zabitých a zraněných, mezi nimi mnoha dětí. Hrůza a utrpení musí okamžitě přestat.

Generální tajemník truchlí nad ztrátou životů více než 36 tisíců Palestinců a přibližně 1 500 Izraelců, kteří byli zabiti v důsledku neutuchajícího násilí, včetně hrůzných teroristických činů spáchaných Hamásem a dalšími palestinskými ozbrojenými skupinami v Izraeli 7. října  2023, ničivého izraelského útoku na Gazu nebo pokračujících nevybíravých raketových útoků na Izrael. K humanitární katastrofě v Gaze se nyní přidává i hrozící lidmi zapříčiněný hladomor.

Generální tajemník znovu zopakoval svůj požadavek na okamžité příměří a okamžité a bezpodmínečné propuštění všech rukojmích. Připomíná nedávné příkazy Mezinárodního soudního dvora, které jsou závazné a musí být dodrženy.

Izraelské úřady musí umožnit okamžité a bezpečné dodávky humanitární pomoci. Všechny hraniční přechody musí být otevřeny v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti 2720 (2023). Humanitární organizace musí mít v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti 2712 (2023) zajištěn plný, rychlý, bezpečný a neomezený přístup ke všem potřebným civilistům v celé Gaze.

Musíme urychleně pracovat na obnovení bezpečnosti, důstojnosti a naděje pro postižené obyvatelstvo. To bude vyžadovat úsilí o podporu a posílení nové palestinské vlády a jejích institucí, včetně přípravy palestinské samosprávy na opětovné převzetí odpovědnosti v Gaze. Musíme také učinit potřebné kroky k vytvoření politického horizontu dalšího vývoje.

Zkáza a utrpení posledních sedmi měsíců posílily neoddiskutovatelnou potřebu toho, aby Izraelci, Palestinci, státy regionu a širší mezinárodní společenství podnikli potřebné kroky, které umožní stranám znovu nastoupit dlouho odkládanou politickou cestu k dosažení dvoustátního řešení. OSN bude veškeré takové úsilí i nadále podporovat. 

Oslava Světového dne včely v Praze

Tisková zpráva
Praha, 22. května 2024
Velvyslanectví Slovinska ve spolupráci s MČ Praha 6 a Informačním centrem OSN (UNIC)

Včely jsou v ohrožení. Současná míra vymírání druhů je v důsledku vlivu člověka 100 až 1000krát vyšší. Celosvětově hrozí vyhynutí téměř 35 % bezobratlých opylovačů, zejména včel a motýlů, a přibližně 17 % obratlovců, jako jsou netopýři. Pokud bude tento trend pokračovat, budou výživné plodiny, jako je ovoce, ořechy a mnoho druhů zeleniny, stále více nahrazovány základními plodinami, jako je rýže, kukuřice nebo brambory, což nakonec povede k nevyvážené stravě v globálním měřítku, varuje OSN.

Od roku 2017, kdy Organizace spojených národů vyhlásila 20. červen Světovým dnem včely (připomíná den, kdy se narodil Anton Janša (1734–1773), slovinský průkopník moderního včelařství), pokračuje Slovinsko v úsilí o zvyšování povědomí o významu včel a dalších opylovačů a v podpoře mezinárodní spolupráce na jejich ochraně, což významně přispívá k řešení globální potravinové bezpečnosti. Podle Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO) vyžaduje 71 % nejdůležitějších plodin pěstovaných pro výživu lidí opylení.  

U příležitosti Světového dne včel 2024 zahájilo Velvyslanectví Slovinské republiky v Praze společně s Městskou částí Praha 6 a ve spolupráci s Informačním centrem OSN v Praze v pražském parku Ladronka výstavu slovinského Muzea včelařství ve městě Radovljica „Záchrana budoucnosti: Svět opylovačů“, věnovanou důležité roli včel a opylovačů, včelařství ve Slovinsku a slovinské diplomacii a aktivitám na podporu včel. Výstava bude na Ladronce k vidění do 10. června 2024.

Vernisáže výstavy se zúčastnili náměstek ministra zahraničních věcí ČR Eduard Hulicius, velvyslankyně Slovinska v ČR Tanja Strniša, starosta MČ Praha 6 Jakub Stárek, vedoucí informační kanceláře OSN v Česku Michal Broža, diplomaté a další významní hosté a partneři.

MČ Praha 6 přispěla k letošní oslavě instalací včelích úlů v parku Ladronka a povýšila tak význam těchto oslav a podpořila větší spolupráci mezi samosprávami, místními komunitami a jednotlivci při ochraně opylovačů.

Zapojení mladých

Světový den včel 2024 se zaměřuje na téma „Bee Engaged with Youth„. Jeho cílem je zvýšit povědomí mladých lidí o zásadní roli včel a dalších opylovačů v zemědělství, pro ekologickou rovnováhu a ochranu biologické rozmanitosti. Zapojením mladých lidí do včelařských, vzdělávacích a advokačních aktivit můžeme inspirovat novou generaci ekologických lídrů a umožnit jim pozitivně ovlivňovat svět.    

Včely v ohrožení

Včely čelí vyšší míře vymírání v důsledku lidské činnosti, změny klimatu a degradace biologické rozmanitosti. Podpora rozmanitějších zemědělských systémů a snížení závislosti na toxických chemikáliích může posílit opylování. 

Slovinsko pevně věří v jedinečný potenciál včelařství při řešení sociální a environmentální zranitelnosti. Stává se například stále oblíbenějším způsobem adaptace na změnu klimatu v oblastech s nedostatkem vody, kde lidé přicházejí o hlavní zdroj obživy a musí se věnovat jiným činnostem. 

Jako zvláštní doplněk letošních oslav Světového dne včely bude Slovinsko společně s FAO hostit Mezinárodní akční fórum o udržitelném včelařství a opylování „Včely pro lidi, planetu a mír“, které se koná 22. a 23. května 2024 v Lublani. 

Co mohou pro záchranu včel udělat jednotlivci?

K ochraně včel a dalších opylovačů v ekosystému může přispět každý:

 • Vysazujte květiny vhodné pro včely;
 • zřizujte včelí domečky pro včely samotářky;
 • dávejte přednost ekologickým a udržitelným potravinám;
 • nakupujte lokální med a včelí produkty;
 • vyhýbejte se používání škodlivých chemikálií a pesticidů;
 • chraňte hnízdiště pro včely hnízdící v půdě;
 • vysazujte živé ploty;
 • osévejte louky větším množstvím květin.

Světový den včely je příležitostí pro všechny, abychom podpořili opatření, která ochrání a posílí opylovače a jejich stanoviště, zvýší rozmanitost a podpoří udržitelný rozvoj včelařství. Organizátoři věří, že výstavou v parku Ladronka inspirují nové zájemce o včelařství a podnítí lidi k dalším aktivitám na ochranu včel. 

Citace řečníků na Světovém dni včel v parku Ladronka:

Eduard Hulicius, náměstek ministra zahraničních věcí ČR: „Rád bych vyjádřil hluboké poděkování slovinskému velvyslanectví a Informačnímu centru OSN v Praze za uspořádání této významné akce a za jejich pokračující úsilí o zvyšování povědomí o významu včel. Včely jsou houževnatí a pracovití tvorové, vždy tvrdě pracující pro svou budoucnost. Jejich obětavost a týmová práce jsou úžasné. Měli bychom se od nich učit a využít jejich příkladu ke zlepšení naší vlastní spolupráce při budování prosperující budoucnosti.“

Velvyslankyně Slovinské republiky Tanja Strniša: „Opylovači mají klíčový význam pro zdraví globálních ekosystémů a potravinovou bezpečnost, ale v současné době jsou ohroženi činností člověka, změnou klimatu a degradací biologické rozmanitosti. Slovinsko proto strategicky zapojilo síť svých diplomatických zastoupení do spoluvytváření více než 300 projektů zaměřených na opylovače s partnery z celého světa. Vlajkový program Slovinska „Včely pro mír“ podporuje mír prostřednictvím společných aktivit souvisejících se včelami. Pevně věříme v jedinečný potenciál včelařství řešit sociální a environmentální zranitelnost. Slovinsko například podporuje včelařství jako prostředek k posílení postavení lidí postižených válkou v Bosně a Hercegovině nebo na Ukrajině. Za zmínku stojí také projekt zaměřený na adaptaci na změnu klimatu prostřednictvím včelařství s cílem zvýšit odolnost vůči změně klimatu v suchých oblastech Keni, který Slovinsko iniciovalo ve spolupráci se Světovým potravinovým programem.“

Starosta Prahy 6 Jakub Stárek: „K oslavám Světového dne včel, které iniciovalo slovinské velvyslanectví, jsme se rozhodli připojit nejen symbolicky, ale i konkrétními činy. V naší městské části jsme již umístili řadu včelích úlů a budeme hledat vhodné lokality pro umístění dalších.“

Michal Broža, vedoucí Informačního centra OSN v Praze: „Jsme velice rádi, že i letos můžeme spolupracovat se Slovinskem a Českem na propagaci významu včel a dalších opylovačů. Je třeba lidem, zejména mladým, říkat co může každý udělat pro ochranu těchto krásných a důležitých tvorů a podpořit ty, kteří se o ně starají. Jsem si jist, že v Česku najdeme mnoho nadšených spojenců.“

Kontakty:
Nika Rotar | Velvyslanectví Slovinska v Praze | [email protected] | tel.: 602195895
Šárka Fazlagić | Informační centrum OSN v Praze | [email protected] | tel.: 724020612

Generální tajemník OSN na dvoudenním summitu v Bruselu

Generální tajemník OSN António Guterres se během dvoudenní návštěvy Bruselu setkal s nejvyššími představiteli hlavních institucí Evropské unie – předsedkyní Evropské komise Ursulou vd Leyen, předsedou Evropské rady Charlesem Michelem a předsedkyní Evropského parlamentu Robertou Metsolou.

Zúčastnil se také pracovního oběda s lídry evropské 27 u příležitosti zahájení Evropské rady, sešel s ministryní zahraničí Belgie Hadjou Lahbib, ministryní rozvojové spolupráce Caroline Gennez a také s evropskou komisařkou pro mezinárodní partnerství Juttou Urpilainen.

Šéf OSN António Guterres na výročním setkání OSN a EU v Bruselu řekl „Setkáváme se v obzvláště těžkých časech, kdy je role Evropy na světové scéně důležitější než jindy. Ruská invaze na Ukrajině přináší strašlivé utrpení, podněcuje globální napětí a podkopává mezinárodní právo a Chartu OSN. Znovu vyzývám ke spravedlivému míru při respektování svrchovanosti, nezávislosti, jednoty a územní celistvosti Ukrajiny v rámci mezinárodně uznaných hranic. Pokračuje válka v Gaze. Nic neospravedlňuje odporné činy Hamásu ze 7. října ani kolektivní trestání palestinského lidu. Více než polovina obyvatel Gazy – přes milion lidí – čelí katastrofickému hladu. Musíme jednat hned, než bude pozdě.“

„Žijeme v chaotickém světě znepřátelených velmocí, v situaci beztrestnosti, kdy si jakákoli země nebo ozbrojená skupina myslí, že si může dělat, co chce, protože neexistuje žádná odpovědnost. Když tedy žijeme v chaotickém světě, je velmi důležité držet se zásad. A ty zásady jsou jasné: Charta OSN, mezinárodní právo, územní celistvost států, mezinárodní humanitární právo. A to je důvod, proč je pro Ukrajinu nezbytný mír, ale mír plně v souladu se zásadami, tedy mír respektující Chartu OSN, mezinárodní právo a územní celistvost a svrchovanost Ukrajiny. To je důvod, proč ze stejných důvodů potřebujeme příměří v Gaze. Stejně jako jsme odsoudili teroristické útoky ze 7. října a jako jsme odsoudili další porušování mezinárodního humanitárního práva ze strany Hamásu, odsoudili jsme také skutečnost, že jsme v Gaze svědky takového počtu civilních obětí, který nemá za dobu mého působení ve funkci generálního tajemníka obdoby. Základním principem mezinárodního humanitárního práva je ochrana civilistů. Musíme se držet zásad, na Ukrajině i v Gaze, bez dvojích standardů, a zároveň musíme tlačit na to, aby svět postupně přešel k určité uspořádané formě multipolarity se silnými multilaterálními institucemi. Existuje pouze jeden základní způsob, jak mít multipolární svět. Je jím lídršip silné a jednotné Evropské unie. Důrazně apeluji na Evropskou unii, aby hrála velmi aktivní roli ve vztahu k ústředním otázkám, existenčním otázkám, které ohrožují dnešní svět: změna klimatu, nekontrolovaný rozvoj umělé inteligence a hluboké nerovnosti, v současném světě,“ řekl na summitu António Guterres, generální tajemník OSN.

Světový den vody 2024: Voda pro mír

Světový den vody (22. března) je od roku 1993 každoroční připomínkou významu vody pro lidstvo. Hlavním cílem tohoto mezinárodního dne je zvyšování povědomí o zdrojích vody a o výzvách, jimž čelí více než 2,2 miliardy lidí, kteří stále nemají přístup k nezávadné vodě. Od roku 2015 je pozornost připomínky Světového dne vody upřena také na naplňování Agendy 2030, zejména na cíl SDG6 – Pitná voda a kanalizace: Do roku 2030 zajistit všem lidem dostupnost vody a sanitačních zařízení a udržitelné hospodaření s nimi.

„Tématem letošního Světového dne vody je Voda pro mír. K dosažení mírové koexistence v oblasti zdrojů vody potřebujeme mnohem více spolupráce. V současné době se o vodní zdroje dělí 153 zemí. Pouze 24 z nich oznámilo uzavření dohod o spolupráci v oblasti všech společných vodních zdrojů. Je proto nutné zvýšit úsilí o přeshraniční spolupráci a vyzývám všechny státy, aby se připojily k Úmluvě OSN o vodě. Tato podporuje udržitelné hospodaření se sdílenými vodními zdroji,“ říká generální tajemník OSN António Guterres

Víte že?

 • 2,2 miliardy lidí stále žijí bez přístupu k bezpečně upravené pitné vodě. 115 milionů lidí pije vodu povrchovou. (WHO/UNICEF, 2023)
 • Přibližně polovina světové populace se alespoň po část roku potýká s vážným nedostatkem vody. (IPCC, 2022)
 • Katastrofy související s vodou dominují v seznamu katastrof za posledních 50 let. 70 % všech úmrtí během přírodních katastrof souvisí s vodou. (Světová banka, 2022)
 • 60 % světových sladkovodních toků jsou přeshraniční. 153 států má území alespoň v jednom z 310 přeshraničních povodí řek a jezer. (UN-Water, 2023)
 • Pouze 24 států uvádí, že všechna jejich přeshraniční povodí jsou pokryta dohodami o spolupráci. (UN-Water, 2021). 

Více informací UN-Water.


Informační centrum OSN v Praze

Železná 24, 110 00
Praha 1

Lidé

Michal Broža
pověřený řízením, Information Officer
Šárka Fazlagić
Public Information Assistant
Petr Lobotka
administrativa a finance
Aktuální články a události
Činnost a cíle zastoupení OSN v Česku
Historie, struktura, financování a další informace o OSN
Kompletní překlad a grafické podklady v češtině
Copyright (c) UNIC Praha | Informační centrum OSN, Železná 24, 110 00 Praha 1