Skip to main content

Autor: kafka

Antisemitská nenávist, která podnítila holocaust, nezačala s nacisty, ani neskončila jejich porážkou

Poselství generálního tajemníka OSN k Mezinárodnímu dni památky obětí holocaustu 2024

Dnes si připomínáme ztrátu šesti milionů židovských dětí, žen a mužů, které nacisté a jejich kolaboranti systematicky vyvraždili. Připomínáme si i Romy a Sinty, lidi s postižením a mnoho dalších, kteří byli během holocaustu pronásledováni a zabiti. 

Vzdáváme čest jejich památce. 

Stojíme při přeživších, jejich rodinách a potomcích.  

Zavazujeme se, že nikdy nezapomeneme. A nedovolíme, aby ostatní zapomněli na pravdu o tom, co se stalo. 

A uvědomujeme si, jak strašlivou odezvu nachází tento vzpomínkový den v dnešní době.

Antisemitská nenávist, která podnítila holocaust, nezačala s nacisty, ani neskončila jejich porážkou.

Dnes jsme svědky toho, jak se nenávist šíří alarmující rychlostí. 

V on-line prostředí se z okraje dostala do hlavního proudu.

Právě v tento den si ale musíme připomenout, že démonizace druhých a pohrdání rozmanitostí je nebezpečím pro všechny. 

Že žádná společnost není imunní vůči nesnášenlivosti a ještě horším věcem.

A že fanatismus vůči jedné skupině je fanatismem vůči všem.

Jak řekl bývalý vrchní rabín Spojeného království Jonathan Sacks, „nenávist, která začíná u Židů, nikdy nekončí u Židů“.

A tak se dnes, a po odporných teroristických útocích Hamásu ze 7. října obzvlášť, musíme rozhodně postavit silám nenávisti a rozdělení.  

Musíme jednoznačně odsoudit antisemitismus kdykoli a kdekoli se s ním setkáme. Stejně tak musíme odsoudit všechny formy rasismu, předsudků a náboženského fanatismu, včetně nenávisti vůči muslimům a násilí proti menšinovým křesťanským komunitám.

Nesmíme nikdy mlčet tváří v tvář diskriminaci a nikdy tolerovat intoleranci. 

Zasazujme se o lidská práva a důstojnost pro všechny.

Nespouštějme ze zřetele lidskost druhých a nepolevujme v ostražitosti.

Všem, kteří čelí předsudkům a pronásledování, musíme jasně říci: nejste sami.

Organizace spojených národů stojí při vás.

***

Nezapomínáme. Mezinárodní den památky obětí holocaustu 2024

Mezinárodní den památky obětí holocaustu vyhlásila Organizace spojených národů v roce 2005. Podle rezoluce Valného shromáždění mají být oběti holocaustu uctěny každoročně na celém světě 27. ledna, kdy byl v roce 1945 osvobozen největší německý nacistický koncentrační tábor v polské Osvětimi. 

Téma pro rok 2024: Uznání mimořádné odvahy obětí a přeživších holocaustu

Během holocaustu se nacisté snažili dehumanizovat své oběti. Vzepřít se nacistům vyžadovalo mimořádnou odvahu. OSN vzdává letos hold statečnosti všech, kteří se nacistům postavili navzdory velkým rizikům. Jejich odkaz uctíme připomenutím jejich pozoruhodných příběhů. Na památku všech obětí a přeživších zintenzivníme úsilí v boji proti popírání holocaustu, proti antisemitismu a rasismu. (The Holocaust and the United Nations Outreach Programme)

Příběh Friedl Dicker-Brandeisové

Odpor proti nacistické dehumanizaci měl mnoho podob. Dorit Weiserová byla jedním z 15 tisíc židovských dětí, které nacisté věznili v terezínském ghettu. Deportovali ji tam z Olomouce. Kromě dětí v Terezíně věznili i staré lidi, válečné veterány, významné židovské umělce, spisovatele, skladatele, hudebníky nebo akademiky. Mezi nimi byla i židovská umělkyně a pedagožka Friedl Dicker-Brandeisová z výtvarné školy Bauhausu, u níž se Dorit učila.

Friedl při deportaci do Terezína s sebou vzala výtvarné potřeby a materiály. Spolu s dalšími dospělými vězni pak odvážně vzdorovala nacistickému záměru dehumanizovat děti. Prostřednictvím tajných kurzů dětem připomínala jejich schopnost tvořit a rozvíjela jejich fantazii. Ve stále temnějším a nebezpečnějším světě se dětem snažila dávat naději. 

Je známou tragédií, že většina dětí holocaust nepřežila. Dorit Weiserová byla později z Terezína deportována do německého nacistického koncentračního a vyhlazovacího tábora Osvětim-Březinka a tam zavražděna. Nepřežila ani Friedl Dicker-Brandeisová. Jako poslední akt vzdoru před deportací z Terezína ukryla velkou část uměleckých děl, která děti vytvořily. Díky tomu válku přežily tisíce kreseb a maleb. Zůstávají živým svědectvím odvahy a odporu proti dehumanizaci.

Připomínka obětí holocaustu v sídle OSN v New Yorku

V pátek 26. ledna se v sále Valného shromáždění uskuteční tradiční připomínka památky obětí holocaustu za účasti nejvyšších představitelů světové organizace včetně generálního tajemníka a předsedy Valného shromáždění, stálého zástupce Izraele při OSN a zvláštního vyslance Spojených států pro monitorování a boj proti antisemitismu. 

Od 22. ledna do 23. února se v návštěvnické hale sídla OSN koná výstava „Boj o celý svět – Dolní Sasko pod nacistickou nadvládou“ sledující vývoj událostí v letech 1933 až 1945 na území dnešní spolkové země Dolní Sasko v Německu.

Dne 27. února se v knihkupectví OSN v hlavní budově v New Yorku uskuteční beseda o knize „Falešná hraběnka: Židovka, která během holocaustu zachránila tisíce Poláků“ od Elizabeth B. White a Joanny Sliwa.

Obrázek nahoře:
„Kvetoucí louka s motýly“. Dorit Weiserová (1932-1944). Copyright: Židovské muzeum v Praze

Připomínka obětí holocaustu. Vzdělávací program OSN pro základní a střední školy

U příležitosti Mezinárodního dne památky obětí holocaustu (27. ledna) připravilo Informační centrum OSN v Praze sérii vzdělávacích seminářů pro žáky vyšších ročníků základních a studenty středních škol. Program potrvá přibližně 60 minut a součástí je úvod do tématu, projekce filmu „Cesta k nacistické genocidě“ (38 minut, anglicky s českými titulky) a následná diskuse.

Termíny:
25. ledna 2024 od 9:30 a od 11:00
26. ledna 2024 od 9:30 a od 11:00

Místo konání: Informační kancelář OSN, Železná 24, Praha 1

Program je česky a zdarma
Kapacita: do 30 studentů + pedagogický doprovod

V případě zájmu o vzdělávací program nás, prosím, kontaktuje na [email protected]

Film „Cesta k  nacistické genocidě“ vyrobilo Muzeum holocaustu ve Spojených státech. Ve spolupráci s OSN je volně šířen do vzdělávacích institucí na celém světě. Ve výuce jako úvod do problematiky holocaustu lze využít i tento doprovodný textový materiál. Film se zabývá vzestupem a upevňováním nacistické moci v Německu. Zkoumá příčiny, ideologii, propagandu i způsoby pronásledování Židů a jiných obětí holocaustu. Zamýšlí se i nad tím, jak se nacistům podařilo rozpoutat ničivou válku a vyvraždit miliony nevinných lidí. Využívá syrové dobové záběry a nemusí být proto vhodný pro mladší publikum. 

Pro výuku doporučujeme i publikaci Poslední let Petra Ginze. Vznikla jako vzpomínka na výjimečného židovského chlapce z Prahy, který zahynul během holocaustu. Organizace spojených národů ji připravila jako doprovodný materiál ke stejnojmennému filmu americké režisérky Sandy Dickson.  

Mezinárodní den památky obětí holocaustu vyhlásila Organizace spojených národů v roce 2005. Podle rezoluce Valného shromáždění mají být oběti holocaustu uctěny na celém světě vždy 27. ledna, kdy v roce 1945 osvobodila tehdejší sovětská armáda největší německý nacistický koncentrační tábor v polské Osvětimi.  

Novoroční poselství generálního tajemníka OSN: Rok 2024 musí být rokem obnovené důvěry a naděje

Rok 2023 byl rokem obrovského utrpení, násilí a klimatického chaosu.  

Lidstvo trpí.

Planeta je v ohrožení.

Rok 2023 je nejteplejším rokem v historii měření.

Lidé jsou sužováni sílící chudobou a hladem.

Roste počet válek i jejich intenzita.  

Nedostává se důvěry.

Ale ukazování prstem na druhé a míření zbraněmi nevede nikam.

Lidstvo je nejsilnější, když stojí při sobě.

Rok 2024 musí být rokem obnovené důvěry a naděje.

Navzdory rozdělení se musíme spojit a hledat společná řešení.

Ve prospěch klimatických řešení.

Ve prospěch ekonomických příležitostí a spravedlivějšího globálního finančního systému, který bude přínosem pro všechny.

Společně se musíme postavit diskriminaci a nenávisti, které jsou jedem pro vztahy mezi státy a komunitami.

A musíme dosáhnout toho, že nové technologie, jako je umělá inteligence, budou silou pro dobro.

Organizace spojených národů bude dál mobilizovat svět pro mír, udržitelný rozvoj a lidská práva.  

Dejme si všichni novoroční předsevzetí, že rok 2024 bude rokem budování důvěry a naděje pro vše, čeho můžeme dosáhnout společně.

Přeji vám šťastný a pokojný nový rok.

António Guterres
New York, 31. prosince 2023

Volná pozice stážisty/stážistky v OSN Česká republika

Kancelář OSN v Česku vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice Intern – Public Information v Informačním centru OSN (UNIC) v Praze.

Předpoklady

 • Výborná znalost češtiny a angličtiny;
 • student/ka na VŠ v posledním ročníku bakalářského studia nebo student/ka magisterského studia;
 • schopnost kreativní práce na PC (jednoduchá grafika, práce s textem, fotografie, videa);
 • práce se sociálními sítěmi (Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn);
 • samostatnost, organizační schopnosti;
 • zájem o činnost Organizace spojených národů.

Náplň práce

 • Příprava a organizace akcí pro veřejnost a partnery (semináře, vzdělávací akce, tisková setkání atd.);
 • příprava informačních materiálů;
 • příprava obsahu na sociální sítě (fotografie, jednoduchá grafika, texty, videa);
 • administrativní činnost;
 • pomoc s běžným chodem kanceláře.

Předpokládaná časová náročnost je 35 hod. týdně po dobu tří měsíců s možností prodloužení. Termín nástupu je únor / březen 2024. Místo výkonu práce je kancelář UNIC v centru Prahy.

UNIC je součástí Odboru globální komunikace (Department of Global Communication, DGC) Sekretariátu OSN a je hlavním zdrojem informací o systému Organizace spojených národů v Česku. Odpovídá za zvyšování veřejného povědomí, porozumění a podpory pro cíle a aktivity OSN.

V případě zájmu nám prosím pošlete svůj životopis a krátký motivační dopis s uvedením časových možností na [email protected].

Začátek konce fosilních paliv. V Dubaji skončila 28. konference smluvních států UNFCCC

Na klimatickém COP28 ve Spojených arabských emirátech v závěrečný den schválen plán „odklonu od fosilních paliv“. Bylo to poprvé, kdy se na globální úrovni podařilo zahrnout do závěrečného dokumentu závazek ohledně fosilních paliv. Dohoda ale stále neobsahuje dlouho požadované „postupné ukončení“ těžby ropy, uhlí a plynu.

Šéf OSN António Guterres v reakci na přijetí závěrečného dokumentu uvedl, že zmínka o fosilních palivech, hlavním přispěvateli ke změně klimatu, přichází po mnoha letech, kdy byla diskuse o této otázce blokována. Zdůraznil, že éra fosilních paliv musí skončit spravedlivě a rovnoprávně. „Těm, kteří se postavili proti jasné zmínce o postupném ukončení využívání fosilních paliv v textu COP28, chci říci, že je to nevyhnutelné, ať se jim to líbí, nebo ne. Doufejme, že to nepřijde příliš pozdě.“

„Tato dohoda je ambiciózní spodní hranicí, nikoliv stropem. V nadcházejících klíčových letech je třeba neustále zvyšovat ambice a opatření v oblasti klimatu,“ řekl Simon Stiell, výkonný tajemník Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu (UNFCCC). Sekretariát této úmluvy je facilitátorem jednání smluvních stran o změně klimatu, včetně výročních konferencí COP (Conference of Parties).

Udržet oteplení na 1,5 °C, což je jeden z klíčových cílů stanovených v Pařížské dohodě z roku 2015, nebude možné bez postupného ukončení využívání všech fosilních paliv. Různorodá a stále se zvětšující koalice států si to uvědomuje.

Ztrojnásobit OZE* a zdvojnásobit energetickou účinnost

Vyjednávači se na COP28 rovněž dohodli na závazcích ztrojnásobit do roku 2030 kapacitu obnovitelných zdrojů energie a zdvojnásobit energetickou účinnost. Pokroku bylo dosaženo i v oblasti adaptace a financování klimatických opatření, včetně zprovoznění Fondu pro krytí ztrát a škod (Loss and Damage), i když finanční závazky jsou zatím velmi nízké.

„Je nezbytné spojit se kolem skutečných, praktických a smysluplných řešení v oblasti klimatu, která odpovídají rozsahu klimatické krize,“ řekl na závěr konference COP28 šéf OSN.

Co dalšího přinesla konference COP28 v Dubaji

1. První den konference byl uveden v život fond pro krytí ztrát a škod (Loss and Damage) určený na podporu rozvojových zemí ohrožených klimatickou změnou. Státy zatím do fondu přislíbily stovky milionů dolarů;
2. Závazky v hodnotě 3,5 miliardy dolarů do Zeleného klimatického fondu;
3. Nová oznámení v celkové výši více než 150 milionů dolarů pro Fond pro nejméně rozvinuté země (LDC) a Zvláštní fond pro změnu klimatu (SCCF);
4. Navýšení prostředků Světové banky o 9 miliard dolarů ročně na financování projektů souvisejících s klimatem (2024 a 2025);
5. Téměř 120 států podpořilo Deklaraci o klimatu a zdraví s cílem urychlit opatření na ochranu zdraví lidí před rostoucími dopady klimatu;
6. Více než 130 států se připojilo k Deklaraci o zemědělství, potravinách a klimatu s cílem podpořit potravinovou bezpečnost a zároveň bojovat proti změně klimatu;
7. Globální závazek na snížení emisí ze systémů chlazení o 68 % oproti současnosti podpořilo 66 států.

Co bude dál?

Další kolo zvyšování národně stanovených příspěvků ke snižování emisí bude v roce 2025.

Jako oficiální hostitel COP29 (11. – 22. listopadu 2024) byl oznámen Ázerbájdžán, který získal podporu východoevropských států. Arménie před tím svou kandidaturu stáhla.

Brazílie nabídla, že bude hostit COP30 v roce 2025 v Amazonii.

Ne všichni byli spokojeni

Navzdory potlesku v plénu po přijetí závěrečného dokumentu nebyly všechny delegace s výsledkem jednání o klimatu spokojeny. Zástupci občanské společnosti a klimatičtí aktivisté, stejně jako delegace z malých ostrovních rozvojových zemí, vyjadřovali spíše frustraci. Anne Rasmussen, zástupkyně Samoy a hlavní vyjednavačka Aliance malých ostrovních států (AOSIS), poukázala na to, že rozhodnutí bylo přijato v době jejich nepřítomnosti v jednacím sále, protože skupina stále koordinovala svou reakci na text. 

* OZE = obnovitelné zdroje energie

Valné shromáždění o humanitárním příměří a propuštění rukojmích v Gaze

Valné shromáždění OSN přijalo rezoluci požadující okamžité humanitární příměří v Gaze a okamžité a bezpodmínečné propuštění všech rukojmích.

Pro rezoluci hlasovalo 153 států, proti 10 států a 23 se hlasování zdrželo.

Hlasování o rezoluci předcházela dvě hlasování o pozměňovacích návrzích. Návrhy Rakouska a USA nezískaly potřebnou dvoutřetinovou většinu Valného shromáždění.

Den lidských práv 2023

Poselství u příležitosti Dne lidských práv
10. prosince 2023

„Všichni lidé se rodí svobodní a sobě rovní co do důstojnosti a práv.“ Ikonická úvodní věta Všeobecné deklarace lidských práv je dnes stejně důležitá jako v době jejího přijetí před 75 lety.

Všeobecná deklarace je cestovní mapou, která pomáhá ukončovat konflikty, zacelovat rozpory a podporovat život v míru a důstojnosti pro všechny. 

Svět se ale na své cestě ztrácí. Zuří konflikty. Chudoba a hlad sílí. Prohlubují se nerovnosti. Klimatická krize je krizí lidských práv, která nejvíce zasahuje ty nejzranitelnější. Autoritářství je na vzestupu. Zmenšuje se občanský prostor a média jsou napadána ze všech stran. Rovnost žen a mužů zůstává vzdáleným snem a reprodukční práva žen mnohde nenaplněna. 

Dnes ještě více než kdy jindy musíme prosazovat a respektovat všechna lidská práva – sociální, kulturní, ekonomická, občanská i politická – která nás všechny chrání. Všeobecná deklarace ukazuje cestu ke společným hodnotám a přístupům, které mohou pomoci vyřešit napětí a vytvořit bezpečnost a stabilitu, po nichž náš svět touží. Při práci na aktualizaci globálních rámců a jejich zefektivnění v 21. století musí mít lidská práva unikátní a ústřední roli.  

Vyzývám členské státy, aby využily 75. výročí deklarace a Summit budoucnosti, který se uskuteční příští rok v září, k posílení závazku k nadčasovým hodnotám Všeobecné deklarace.

V Den lidských práv vyzývám lidi na celém světě, aby prosazovali a respektovali lidská práva. Každý den, pro každého a všude.

António Guterres

Všichni lidé rodí se svobodní a sobě rovní

Výstava k 75. výročí Všeobecné deklarace lidských práv 

Lidská pravá jsou vlastní nám všem, bez ohledu na národnost, pohlaví, etnický původ, barvu pleti, náboženství, jazyk nebo jiné postavení… Lidská práva jsou práva, která máme jednoduše proto, že existujeme jako lidské bytosti. Nejsou udělována žádným státem. Tato univerzální práva patří nám všem. Zahrnují vše od nejzákladnějšího práva na život až po práva, kvůli kterým stojí za to žít – jako je právo na stravu, vzdělání, práci, zdraví, zdravé životní prostředí nebo svobodu. 

Svoboda, rovnost a spravedlnost pro všechny

Všeobecná deklarace lidských práv přijatá Valným shromážděním OSN v roce 1948, je prvním právním dokumentem, který stanoví základní lidská práva, jež mají být všeobecné̌ chráněna. Deklarace 10. prosince 2023 oslavila 75. narozeniny. Zůstává základem všech mezinárodních úmluv o lidských právech. 30 článků Deklarace stanoví principy a základní stavební kameny současných i budoucích lidskoprávních úmluv, smluv a dalších právních nástrojů. 

Na výstavě je uvedeno všech 30 článků v interpretované podobě. Premiéru bude mít 11. prosince 2023 na národní konferenci

Výstavu připravilo v roce 2023 Informační centrum OSN v Praze (UNIC) s podporou Úřadu vysokého komisaře OSN pro lidská práva. Za spolupráci na realizaci v ČR děkujeme zmocněnkyni vlády České republiky pro lidská práva. 

Parametry výstavy 

 • 31 samostojných kartonových desek, rozměry cca 130-180 cm x cca 75 cm (30 x ořezy postav v životní velikosti, 1 x úvodní panel (obdélník na výšku))
 • 2 roll-up bannery,  200 x 90 cm, hmotnost 2 x 3,5 kg

Jak je možné výstavu získat? 

Obraťte se na Šárku Svobodovou. Doba výpůjčky je 20-30 dnů.

Vysoký komisař OSN pro lidská práva vyzval k prošetření obvinění ze sexuálního násilí při teroristických útocích Hamásu

Šéf OSN pro lidská práva Volker Türk na tiskové konferenci v předvečer 75. výročí Všeobecné deklarace lidských práv v Ženevě odsoudil závažné sexuální zločiny, kterých se měli dopustit bojovníci Hamásu během teroristických útoků v jižním Izraeli 7. října. Odmítl obvinění z dvojích standardů, pokud jde o postoj OSN ke krizi v Gaze, a poznamenal, že byl již dříve seznámen s obviněními ze sexuálního násilí během útoku Hamásu na obce v jižním Izraeli. 

Řekl, že je naprosto zřejmé, že kruté útoky by měly být plně a nezávisle vyšetřeny, protože to obětem dlužíme. Odsoudil zároveň katastrofické scény, které se v Gaze odehrávají od 7. října, kdy izraelské obranné síly zahájily odvetu za teroristický útok vedený Hamásem. 

Vysoký komisař poznamenal, že v případě podobně závažných šetření v oblasti lidských práv, jako například obvinění z masového zabíjení civilistů v ukrajinské Buči ruskými silami v dubnu 2022, trvalo několik měsíců, než mohla být zahájena.

„Dlužíme obětem, aby proběhlo seriózní vyšetřování a aby spravedlnosti bylo učiněno zadost,“ uvedl vysoký komisař s tím, že jeho úřad předal ve druhém říjnovém týdnu žádost Izraeli, aby umožnil týmu vyšetřovatelů OSN v oblasti lidských práv přístup k výkonu jejich práce. „Tuto výzvu jsem zopakoval a doufám, že bude vyslyšena,“ dodal.

Na tiskové konferenci v Ženevě Türk zopakoval předchozí výzvy k zastavení bojů i výzvu státům, které mají vliv na bojující strany, aby v souladu s válečným právem prosazovaly ochranu civilistů. Tyto výzvy následovaly poté, kdy jeho úřad OSN pro lidská práva uvedl, že „způsob útoků, které míří nebo dopadají na civilní infrastrukturu, vyvolává vážné obavy ohledně dodržování mezinárodního humanitárního práva ze strany Izraele a významně zvyšuje riziko krutých zločinů“.

„Jako okamžitý krok vyzývám k naléhavému zastavení nepřátelských akcí,“ řekl. „Všechny strany vědí co je skutečně nutné k dosažení míru a bezpečnosti pro palestinský a izraelský lid. Násilí a pomsta mohou vést jen k větší nenávisti a radikalizaci. Jediným způsobem, jak ukončit rostoucí utrpení, je ukončení okupace a dosažení dvoustátního řešení.“

Volker Türk rovněž zopakoval vážné znepokojení nad „dehumanizujícími a podněcujícími výroky“ ze strany úřadujících i bývalých vysokých izraelských představitelů a zástupců Hamásu. „Historie ukazuje, kam až takový jazyk může vést. To je nejen nepřijatelné, ale příslušný soud může takové výroky za okolností, za nichž byly proneseny, považovat za podněcování ke krutým zločinům,“ uvedl na tiskové konferenci Volker Türk.

Zdroj: UN News
Foto: Úřad OSN pro lidská práva OHCHR


Informační centrum OSN v Praze

Železná 24, 110 00
Praha 1

Lidé

Michal Broža
pověřený řízením, Information Officer
Šárka Svobodová
Public Information Assistant
Petr Lobotka
administrativa a finance
Aktuální články a události
Činnost a cíle zastoupení OSN v Česku
Historie, struktura, financování a další informace o OSN
Kompletní překlad a grafické podklady v češtině
Copyright (c) UNIC Praha | Informační centrum OSN, Železná 24, 110 00 Praha 1