Skip to main content

Štítek: O Spojených národech

Kofi Annan byl Organizací spojených národů

António Guterres

Od okamžiku, kdy nás tak náhle opustil bývalý generální tajemník OSN Kofi Annan, myslím na to, čím byl tak výjimečný. Je to jednoduché: byl jedinečným a zároveň obyčejným člověkem.

Velký světový lídr a zároveň člověk, měl blízko ke všem. Lidé zasažení chudobou, konfliktem, zoufalstvím, ho vnímali jako spojence. Pro pracovníky OSN byl vzorem. Pro mladé lidi byl inspirací. Rád jim připomínal: „Pamatujte, že nikdy nejste příliš mladí na to, aby z vás byli lídři. A my starší nejsme nikdy příliš staří na to, abychom se učili.“

Jako málokdo uměl Kofi Annan spojovat lidi. Dával je dohromady pro společný cíl humanity.

O diplomacii se v nadsázce říká, že je to umění nic neříct, zejména když mluvíte. Kofi uměl říct vše, někdy i bez jediného slova. Byl ztělesněním důstojnosti, morální přesvědčivosti a lidskosti. Mluvil měkce, lidé mu rádi naslouchali. V závažných situacích byl někdy jeho hlas tlumený, vždy ale moudrý.

Byl odvážný, nebál se říkat pravdu mocným, zároveň se řídil přísnou sebekontrolou. Podobně jako jeho předchůdce ve funkci Dag Hammarskjöld vnímal Spojené národy jako hnací sílu dobra. I proto dosáhl tolika úspěchů.

Vytvářel prostor pro nové myšlenky a iniciativy, např. pro agendu Rozvojových cílů tisíciletí. Ve zprávě „Ve větší svobodě“ zformuloval zásadní reformy OSN. Otevřel dveře Organizace spojených národů, přibližoval ji lidem z celého světa a zapojoval nové partnery do ochrany životního prostředí, ochrany lidských práv, potírání HIV/AIDS a dalších smrtelných nemocí.

Kofi Annan byl Organizací spojených národů a Organizace spojených národů byla Kofi Annan.

Byl mým dobrým přítelem. Život a práce nás často svedly dohromady. Když obyvatelé Východního Timoru usilovali o nezávislost, společně jsme podporovali mírové řešení situace. On jako šéf OSN, já jako předseda vlády Portugalska. Když Agentura OSN pro uprchlíky (UNHCR) potřebovala nové vedení, pověřil mě, abych se toho ujal, a ve funkci mě celou dobu podporoval.

Nyní jsem v pozici, ve které byl kdysi on sám. Jeho odpovědnost a oddanost je mi vzorem. Největším nebezpečím pro svět byla podle něj lhostejnost. Poté, co skončil v čele OSN, se nestáhl do ústraní, ale pokračoval v aktivní práci mezinárodního diplomata.

Pomáhal zmírnit povolební napětí v Keni, plně se vložil do hledání politického řešení brutální války v Sýrii, podílel se na zajišťování spravedlnosti a práv pro Rohingy v Myanmaru. Angažoval se ve všech částech světa, nejvíc se ale obracel ke svým africkým kořenům.

Legendární Madiba, Nelson Mandela, jej označoval za „svého lídra“. Nebyla to nadsázka, Kofi Annan byl skutečně lídrem nás všech. Vždy si ho budu pamatovat tak, jak jsem ho nedávno naposledy viděl. Klidného, ale odhodlaného, veselého, a přitom chápajícího obtížnost práce, kterou v OSN vykonáváme.

Odešel a bude nám velmi chybět. Ale jednou věcí si jsem jistý: jeho moudrost s námi zůstane. “Pokračujte,” slyším ho říkat. “Víte, co máte dělat. Starejte se o druhé. Starejte se o naši planetu. V každém hledejte na prvním místě člověka. A podporujte Organizaci spojených národů – místo, kde se všichni můžeme sejít, společně řešit problémy a usilovat o lepší svět pro všechny.”

Měli bychom dál naslouchat jeho hlasu slušnosti a rozumu, mravnosti a solidarity. Svět to potřebuje víc než kdy dříve. Žijeme v problémové a turbulentní době, nechme se proto inspirovat odkazem Kofiho Annana. Nechme se vést jeho moudrostí, která k nám bude i nadále promlouvat a posouvat nás k cílům, kterým zasvětil celý svůj život a které posunují náš svět dopředu.

Autor je generálním tajemníkem OSN

V New Yorku začalo 73. Valné shromáždění OSN

V New Yorku bylo zahájeno 73. zasedání Valného shromáždění OSN. Účastní se ho představitelé všech 193 členských států OSN. Všeobecná rozprava se koná ve dnech 25. září až 1. října 2018.

Předsedkyní 73. zasedání je María Fernanda Espinosa Garcés, bývalá ministryně zahraničních věcí Ekvádoru. Je v pořadí teprve čtvrtou ženou a první jihoameričankou v čele hlavního orgánu OSN

Součástí zahajovacího týdne Valného shromáždění budou Mírový Summit Nelsona Mandely (24. září 2018), nebo Financování Agendy 2030 pro udržitelný rozvoj (24. září 2018).

Hnací síla dobra. OSN vzdává hold Kofimu Annanovi. V Praze se pro veřejnost otevře kondolenční kniha

Organizace spojených národů je zarmoucena úmrtím bývalého generálního tajemníka Kofiho Annana. Zesnul tiše po krátké nemoci 18. srpna 2018, bylo oznámeno prostřednictvím jeho twitterového účtu. Renomovanému ghanskému diplomatovi bylo 80 let.

Úřad generálního tajemníka OSN vydal pokyn všem úřadovnám OSN po celém světě, aby od neděle 19. srpna do úterý 21. srpna 2018 vyvěsily vlajku OSN na půl žerdi. V pondělí 20. srpna uctí všechny organizace OSN Kofiho Annana minutou ticha.

V České republice budou pracovníci světové organizace držet minutu ticha v pondělí v pravé poledne. V Informačním centru OSN (UNIC) v Praze (Železná 24, Praha 1) pak bude od 14 do 16:30 hod. otevřena pro veřejnost kondolenční kniha. Smuteční kondolenci za Kofiho Annana mohou lidé připojit také v úterý 21. srpna tamtéž od 10 do 16 hod.

Kofi Annan byl sedmým lídrem světové organizace a prvním, který se do čela OSN dostal z řad zaměstnanců organizace. Současný šéf OSN António Guterres o něm řekl, že byl „hnací silou dobra a hrdým synem Afriky, který se stal globálním lídrem pro mír a humanitu.

„Podobně jako mnozí jiní jsem hrdý na to, že Kofi Annan byl mým přítelem a mentorem. Byl jsem hluboce poctěn, když mě pověřil funkcí vysokého komisaře OSN pro uprchlíky. Vždy byl tím, na koho jsem se mohl obrátit o radu a vím, že jsem nebyl sám,“ píše António Guterres ve svém prohlášení k úmrtí.

„Vytvářel mezi lidmi na celém světě prostor pro dialog, pro řešení problémů a ukazoval cestu k lepšímu světu. V turbulentní době velkých zkoušek neúnavně pracoval, aby pomáhal vdechnout život hodnotám obsaženým v Chartě OSN. Jeho odkaz bude navždy inspirací pro všechny.“

Kofi Annan se narodil v ghanském městě Kumasi 8. dubna 1938. Od roku 1997 byl po dvě funkční období generálním tajemníkem OSN. Ve světové organizaci začal pracovat v roce 1962 jako referent pro administrativu a rozpočet v ženevské centrále Světové zdravotnické organizace (WHO). Později začal působit ve vyšších pozicích v oblasti mírových operací.

Jak poznamenal António Guterres: „Kofi Annan v mnoha ohledech ztělesňoval OSN. Kariérně vyrostl až do čela organizace, kterou vedl do nového milénia důstojně a rozhodně.“ Po svých začátcích v Ženevě pracoval na postech v Etiopii, bývalé Jugoslávii a v centrále OSN v New Yorku.

Po irácké invazi do Kuvajtu v roce 1990 dostal za úkol vyjednat repatriaci více než 900 mezinárodních pracovníků OSN a propuštění západních rukojmích. Poté byl pověřen vedením prvního týmu OSN, který s Irákem vyjednával prodej ropy výměnou za nákup humanitárních potřeb.

Před nástupem do čela OSN v lednu 1997 stál Kofi Annan v čele Odboru OSN pro mírové operace (DPKO), a to v době, kdy nebývale narůstala přítomnost OSN v terénu.

Jeho první iniciativou v roli generálního tajemníka byl plán reformy OSN, kterou státům předložil v červenci 1997. Své postavení v čele OSN využíval k obhajování lidských práv, vlády práva, rozvoje Afriky a k přiblížení OSN lidem na celém světě podporou úzkých vazeb s občanskou společností, soukromým sektorem a dalšími mimovládními partnery. Jako generální tajemník také podporoval akci proti HIV/AIDS a boj proti terorismu.

V roce 2001 byl společně s OSN oceněn Nobelovou cenou za mír.

Svůj odkaz v čele OSN shrnul ve svém posledním veřejném projevu v roli generálního tajemníka v americkém městě Independence 11. prosince 2006.

Na poslední tiskové konferenci v OSN se Annan ohradil proti jednostrannému posuzování OSN za selhání programu Ropa za potraviny: „Až se jednou tímto případem budou zabývat historikové, dojdou jistě k závěru, že na straně OSN byly nedostatky v řízení a že za to bylo odpovědných několik pracovníků OSN. Celý skandál se však odehrával za našimi zády, v hlavních městech zemí, z nichž pocházelo na 2 200 firem, které bez našeho vědomí obchodovaly se Saddámem. Jsem si jist, že historikové navíc dojdou k závěru, že OSN je mnohem víc než Ropa za potraviny“.

Po odchodu z funkce generálního tajemníka OSN neodpočíval. Např. v roce 2011 se stal zvláštním zmocněncem OSN pro Sýrii. Stál také v čele Poradní komise v Myanmaru, která vznikla v roce 2016 s cílem zlepšit podmínky k životu všem obyvatelům Rakhinského státu na jihozápadě Myanmaru, ve kterém žije menšina Rohingů.

Jeho rodná Ghana zřídila v roce 2004 mezinárodní výcvikové centrum mírových operací OSN, které nese jeho jméno.

V době, kdy byl generálním tajemníkem OSN, navštívil Kofi Annan dvakrát Českou republiku. V červenci 1999 v rámci oficiální návštěvy země, o dva roky později soukromě.

Z podkladů OSN v New Yorku zpracovalo Informační centrum OSN v Praze (UNIC).
Kontakt: Michal Broža ([email protected], +420 724 020 611)

OSN je v Praze již 70 let!

V polovině prosince 1947 se poprvé otevřely dveře kanceláře Organizace spojených národů v Praze – Informačního ústředí OSN (UNIC – United Nations Information Centre). Jedna z prvních „poboček“ Spojených národů ve světě pak v prvních měsícich roku 1948 zahájila v tehdějším Československu činnost. V roce 1995 se název změnil na Informační centrum OSN.

UNIC je součástí rozsáhlé informační a komunikační sítě OSN ve více než 60 státech světa, kterou koordinuje a financuje Sekretariát OSN v New Yorku. Jeho úkolem je především zprostředkovávat veřejnosti v informace o Organizaci spojených národů, o její činnosti a globálních tématech, a to prostřednictvím vzdělávání, osvěty a advokační a mediální práce. UNIC zajišťuje i informační servis pro newyorské ústředí a pro ostatní organizace systému OSN. Plní i úlohu zastoupení Sekretariátu OSN v Česku. Udržuje úzké pracovní vztahy s institucemi státu, školami, nevládními organizacemi i soukromými firmami. Poskytuje informace českým médiím a logistickou a informační podporu představitelům OSN, kteří přijíždějí oficiálně na návštěvu České republiky.

Web www.osn.cz je nejrozsáhlejším zdrojem informací o Organizaci spojených národů v češtině. Pravidelně přináší zprávy o prioritních tématech globální politiky, aktivitách generálního tajemníka i všech agentur OSN, zpřístupňuje základní dokumenty organizace v češtině (včetně Charty a Všeobecné deklarace lidských práv) a spravuje on-line katalog své knihovny. Nabízí i informace o pracovních příležitostech, stážích a dobrovolné práci pro OSN. V centru již dvě desítky let získávají první praktické zkušenosti studenti českých vysokých škol na dobrovolných stážích.

UNIC je aktivní na sociálních sítích (Facebook, Instagram, Twitter, Google+), na YouTube nabízí širokou škálu filmů OSN v češtině (titulky i dabing), vydává tištěné publikace, organizuje konference a semináře, programy a besedy pro školy, pořádá výstavy a aktivně se účastní vzdělávacích a společenských akcí, vždy s cílem propojovat globální témata s místním děním.

Jan Masaryk (vlevo) a Trygve Lie (Praha, leden 1948). Foto: ČTK

O činnost kanceláře OSN v ČR se každoročně zajímají tisíce mladých lidí a studentů, expertů i běžných občanů a spolupracují s ní desítky významných českých i mezinárodních institucí včetně univerzit, velkých i malých nevládních organizací, firem, ministerstva i zastupitelské úřady akreditované v Česku.

Kousek historie

Jak je v Organizaci spojených národů zvykem, všechno začalo rezolucí. V dodatku rezoluce č. 13 (1946) vyzvalo Valné shromáždění OSN generálního tajemníka, aby umožnil vznik “ … poboček OSN,které zajistí, že lidé ve všech částech světa budou mít přímý přístup k informacím o OSN.“ A Praha byla hned mezi prvními městy, ve kterých se tak stalo. Bylo to i zásluhou tehdejšího ministra zahraničí Jana Masaryka, který hrál při vzniku OSN významnou úlohu. 6. února 1948 píše tehdejšímu stálému zástupci Československa při OSN v New Yorku Jánu Papánkovi: „Jakmile se vrátí Trygve Lie (generální tajemník OSN, pozn.), ihned ho požádej o jmenování Olafa Ryttera přednostou informační kanceláře UNA v Praze.“

Norský učitel, novinář a později diplomat Olav Rytter byl jmenován ředitelem již v únoru 1948 a s jeho příchodem byla činnost OSN v Československu plně etablována. Rytter nebyl v Praze žádným nováčkem, ve dvacátých letech minulého století zde studoval slavistiku a v období 1928-1935 v Praze a později ve Varšavě působil jako učitel norštiny. Po invazi Německa do Norska odešel společně s královskou rodinou a vládou do exilu a v Londýně začal pracovat pro BBC. V čele úřadu OSN v Praze stál do roku 1953, poté pomáhal založit kanceláře OSN v Jakartě, Teheránu a v Afghánistánu.

Olav Rytter. Foto: ČTK

Komunistické snahy o kontrolu

Již před jeho odchodem začal komunistický režim v Československu usilovat o získání kontroly nad činností UNIC. Později se mu to dařilo především prostřednictvím přímého vlivu na jmenování ředitelů. Cílem bylo vytvořit osobní a politické vazby na vládnoucí moc a omezit nezávislý charakter kanceláře světové organizace.

V roce 1952 ministerstvo národní bezpečnosti v tajné zprávě pro ministerstvo zahraničních věcí uvádí, že “Během léta 1951 bylo zjištěno, že Informační ústředí OSN v Praze distribuovalo na různé čs. (československé, pozn.) instituce mimo jiné též tiskoviny obsahující nepravdy a urážky spojenců ČSR … distribuce závadného materiálu byla pak ihned zastavena. Při té příležitosti bylo s O. Rytterem dohodnuto, že se ve všech věcech bude obracet na MZV, jehož prostřednictvím bude napříště vyřizovat i styk s ostatními čs. úřady … OSN požívá na území každého svého člena výsad a svobod, jichž je třeba, aby plnila své cíle. Zástupci členů OSN a úředníci OSN požívají podobně výsad a svobod, jichž je třeba, aby vykonávali své úkoly související s OSN. Z těchto ustanovení je patrné, že ČSR nemůže generelně zamezit činnosti Informačního střediska OSN v Praze, ale může vždy na konkrétním případě ukázat, že závadná činnost je v rozporu s cíli a zásadami OSN.”

Zvláštní znepokojení československých úřadů pak vyvolaly necenzurované lidskoprávní dokumenty, které nebyly v souladu s tehdejší prosovětskou politikou vlády, např. materiály týkající se války v Koreji.

Zdroj nezávislých informací, spiknutí, velezrada

Přes dohled a cenzuru bylo centrum pod ochranou vlajky OSN významným zdrojem nezávislých informací a knihovnu navštěvovali kromě studentů a učitelů např. i disidenti. V roce 1968 se stalo informační spojkou pro československé občany, kteří chtěli prostřednictvím petic a protestních dopisů upozornit OSN a mezinárodní společenství na invazi vojsk Sovětského svazu a Varšavské smlouvy. Po celou dobu invaze i po ní centrum informovalo vedení organizace v New Yorku o aktuálním dění v zemi.

Komunistická vláda tehdejšího Československa zaujímala k OSN dvojaký postoj. Na jedné straně se hlasitě hlásila k ideálům světové organizace, k demokracii, míru, boji proti hladu, na straně druhé se snažila maximálně kontrolovat nezávislou činnost OSN na svém území. Sledovala zásilky, materiály, informační činnost i pracovníky centra. Jeden z nich, Alois Mudroch, byl v roce 1954 odsuzen k doživotnímu vězení za „spiknutí a velezradu“ .

Československo, Jugoslávie i NDR… 

Pražské centrum Spojených národů svou činností původně pokrývalo území Československa a Jugoslávie. Tento koncept byl ale brzy opuštěn a centrum až do roku 1973, kdy do jeho činnosti přibyly služby pro území bývalé Německé demokratické republiky, plnilo úlohu pouze pro Československo. Po sjednocení Německa v roce 1990 se rozsah činnosti omezil na Českou a Slovenskou republiku a brzy po rozdělení federace jen na Českou republiku.

Vedení UNIC

Po odchodu Olava Ryttera po celé období komunistické vlády stáli v čele centra světové organizace dosazení provládní úředníci, což nebylo v souladu s běžnou praxí OSN. Praktiky vlády v dosazování lidí do čela kanceláře OSN ukončila sametová revoluce.

Michal Broža

V roce 1990 byl ředitelem jmenován zpravodaj německé tiskové agentury DPA a později pracovník informačního servisu OSN ve Vídni (UNIS) Andreas Nicklisch. V Praze působil až do roku 2004, kdy se stal zástupcem ředitele nově vzniklého Regionálního informačního centra OSN v Bruselu (UNRIC). Po jeho odchodu byl do čela kanceláře jmenován Michal Broža, vystudovaný informatik a politolog, který dříve působil jako výzkumný pracovník v soukromém sektoru a později jako konzultant Světové Banky nebo pracovník informačního servisu mírové operace OSN v Libérii (UNMIL).

OSN v České republice dnes

Na začátku devadesátých let minulého století začaly v Praze společně s UNIC působit zastoupení dalších organizací systému OSN: kancelář Světové zdravotnické organizace (WHO) a agentury OSN pro uprchlíky (UNHCR). Byl založen také národní výbor pro UNICEF, nevládní organizace reprezentující a podporující zájmy Dětského fondu OSN v Česku. Po přijetí Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) do systému OSN (2016) se rodina organizací Spojených národů v ČR rozrostla o další subjekt, který od roku 1998 v Česku působil samostatně.

Udělat z „nejnemožnější práce“ splnitelnou misi

S Pan Ki-munem o 10 letech v čele OSN

Poslední den v prosinci bude pro generálního tajemníka Pan Ki-muna také posledním dnem ve funkci. Završí tak deset let u kormidla světové organizace. Jeho hlavní snahou bylo podněcovat aktivitu světových státníků ve vztahu k novým globálním výzvám: změně klimatu, ekonomickým otřesům, pandemiím některých nemocí či rostoucí napětí týkající se potravin, energie a vody. Pan Ki-mun také velmi usiloval o stavění mostů mezi lidmi, zlepšení postavení nejchudších a nejzranitelnějších lidí i o zvýšení vlivu samotné OSN.

Své první funkční období zahájil 1. ledna 2007 a v roce 2011 byl Valným shromážděním jednomyslně zvolen znovu. Během posledních dnů ve funkci poskytl generální tajemník redakci UN News rozhovor o působení ve světové organizaci, o tom, jak válečná zkušenost přispěla k jeho rozhodnutí věnovat se veřejné službě, i o svých budoucích krocích.

Když první generální tajemník Trygve Lie předával funkci svému následovníkovi Dagu Hammarskjöldovi, řekl mu: „Předávám vám tu nejnemožnější práci na tomto světě.“ Vy jste tuto práci vykonával deset let. Co si myslíte o tom, jak ji Trygvie Lie popsal?

Pokládal jsem za velkou čest této skvělé organizaci sloužit. Mým heslem bylo udělat z této nejnemožnější práce spíše splnitelnou misi. Usiloval jsem o to celých deset let, věnoval jsem tomu veškerý svůj čas a energii. Ale realisticky viděno, asi odejdu od mnoha nedokončených věcí. Bylo potřeba mnohem většího smyslu pro jednotu, mnohem více celosvětové solidarity a soucitu. Ale neměli jsme je. Bez plné podpory členských států je to těžké. Zároveň se nám ale podařilo dosáhnout shody na velmi důležitých vizích jimiž jsou Cíle udržitelného rozvoje pro transformacicelého světa i Pařížská dohoda o změně klimatu. To jsou příklady významných i ambiciózních úspěchů. Spolu s tím jsem věnoval maximální pozornost zlepšení genderové rovnosti. Když jsem nastoupil do funkce, působilo na nejvyšších pozicích v OSN jen několik žen. Snažil jsem se jmenovat do vysokých funkcí co nejvíce schopných a zainteresovaných žen. Doufám, že můj nástupce António Guterres, bude v tomto duchu pokračovat.

Celý rozhovor s odcházejícím generálním tajemníkem OSN Pan Ki-munem (anglicky)

Generální tajemník OSN: Aplaus pro Pan Ki-muna, přání úspěchu pro Antónia Guterrese

Nově zvolený generální tajemník OSN António Guterres složil 12. prosince oficiální přísahu pro své pětileté funkční období, které začíná 1. ledna 2017. V projevu poté vyzdvihl tři strategické priority pro práci organizace: úsilí o dosažení míru, podpora udržitelného rozvoje a reforma řízení organizace.

Mír
OSN se často dostává za úkol udržovat mír tam, kde žádný není Je proto nutné jasněji a srozumitelněji zformulovat rozsah působnosti operací na udržení míru a vytvořit tím podmínky pro reformu. Je n utné udělat mnohem víc pro prevenci sexuálního násilí a změnit postupy reagující na tyto zločiny.

Udržitelný rozvoj
António Guterres se bude zasazovat za komplexní reformu systému rozvojové práce OSN v ústředí i v terénu. „Humanitární akce, udržitelný rozvoj a trvalý mír jsou třemi stranami jednoho trojúhelníku,“ vyzdvihl.

Reforma řízení
Zvolený generální tajemník zdůraznil nutnost navázat na dosavadní úsilí a uvést do praxe nedávné reformní kroky. Oragnizace by měla být akceschopná, výkonná a efektivní. Musí se více soustředit na výsledky a lidi, méně na procedury a byrokracii. „Pokud nám umístění zaměstnance na misi trvá devět měsíců, nikomu to neprosívá,“ dodal.

Ve svém projevu se Antóniu Guterres zavázal také k respektování genderové vyváženosti na všech úrovních řízení. Svou náměstkyní jmenuje současnou ministryni životního prostředí Nigérie Aminu J. Mohammed.

Chceme svým dětem zanechat svět založený na hodnotách vtělených do Charty OSN: mír, spravedlnost, respekt, lidská práva, tolerance a solidarita. Příčinou ohrožení těchto hodnot je velmi často strach. Naší povinností vůči lidem je spolupracovat tak, aby vzájemný strach nahradila vzájemná důvěra,“ řekl zvolený generáoní tajemník António Guterres.

António Guterres byl generálním tajemníkem OSN zvolen 13. října tohoto roku. V letech 1995 – 2002 byl portugalským permiérem a od roku 2005 do loňského roku působil ve funkci Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky. V čele OSN vystřídá Pan Ki-muna, který na konci prosince ukončí své působení po deseti letech ve funkci. Nastupující generální tajemník mu v úvodu svého projevu vzdal poctu za jeho „zásadové vedení, které pomohlo načtrtnout budoucnost OSN podle Agendy 2030, díky jeho oddanosti věci míru a bezpečnosti, a také díky iniciativě, s níž učinil lidská práva těžištěm práce organizace.

Hold Pan Ki-munovi

Práci Pan Ki-muna ve funkci generálního tajemníka OSN ocenilo také Valné shromáždění. Předseda Peter Thomson prohlásil, že „během uplynulých deseti let vedl generální tajemník Pan organizaci v duchu neochvějných zásad, s důrazem na profesionalitu a se smyslem pro neúnavnou službu lidstvu.

Z dlouhého seznamu dosažených výsledků Pan Ki-muna vyzdvihl Peter Thomson zejména tři: nepolevující úsilí o řešení otázky změny klimatu, které vyústilo v přijetí Pařížské dohody. Jeho vizi a odhodlání učinit svět spravedlivějším, lépe prosperujícím a bezpečnějším prostřednictvím Agendy 2030. A nakonec podporu genderové vyrovnanosti, jež se projevila například v ustavení entity známé pod názvem UN Women.

Ve svém následném projevu Pan Ki-mun prohlásil: „sloužit ve funkci generálního tajemníka této významné organizace pro mě bylo největší životní poctou.“

Zavzpomínal na své dětství v období po skončení korejské války, kdy jídlo i učebnice dostával od OSN a celosvětová solidarita dala lidem pocítit, že nejsou sami. „Síla Spojených národů  pro mě nikdy nebyla abstraktní nebo akademická.“ Konstatoval, že viděl sílu mezinárodní spolupráce při podstupování těch nejobtížnějších úkolů a viděl také, jak OSN více než dříve otevírá dveře občanské společnosti a dalším partnerům v usilování o proměnu světa.

Jeho deset let ve funkci bylo zaplněno výzvami, včetně nejhoršího finančního propadu od světové hospodářské krize, propukajícími konflikty a povstáními za svobodu, i rekordními počty lidí prchajícími před válkou, pronásledováním a chudobou.

„Den za dnem, kámen po kameni jsme stavěli pevnější základy pro mír a pokrok… věnoval jsem neustálou pozornost lidské důstojnosti a právům… snažil jsem se bránit slabé a zranitelné a usiloval jsem o dosažení jistoty, že děláme vše, aby budoucí generace mohly žít v míru. I když jsem připraven odejít, mé srdce zůstává – tak jako už od dětství – se Spojenými národy.“

Valné shromáždění odměnilo Pan Ki-munův projev dlouhým aplausem.

Den Organizace spojených národů

Den Spojených národů (24. října) připomíná pražská kancelář OSN programem pro studenty. Společně ho připravují Informační centrum OSN v Praze (UNIC), Kancelář UNHCR, WHO a Český výbor pro UNICEF. Den OSN si celý svět připomíná od roku 1948. Před 71. lety, 24. října 1945, vstoupila v platnost Charta OSN, základní dokument organizace.

Poselství generálního tajemníka Pan Ki-muna

Letos si Den Spojených národů připomínáme v období změn pro celý svět i pro organizaci samotnou.

Lidstvo vstoupilo do éry udržitelnosti s globálním závazkem splnit obrovský slib, který představuje Agenda 2030 udržitelného rozvoje. V roce 71. výročí vzniku OSN máme před sebou 17 velkých cílů, které by nás měly motivovat k dosažení lepší budoucnosti pro všechny na zdravé planetě.

Světu se konečně daří překonat způsob uvažování, který vnímá spalování fosilních paliv jako cestu k prosperitě. V období rekordně vysokých teplot přijaly státy v rekordním čase Pařížskou dohodu o změně klimatu. Tento přelomový dokument vstoupí v platnost 4. listopadu 2016. Otevře se nám tak ta nejlepší příležitost k zelenějšímu, čistšímu a nízkouhlíkovému růstu.

Organizace spojených národů také prochází změnou: do jejího čela nastupuje již 9. generální tajemník. Mě jako osmému bylo ctí po dobu uplynulých deset let sloužit nám všem, „lidu Spojených národů“. Společně jsme položili solidní základy pro společný pokrok. Na nich musíme stavět a musíme dál snažit o posílení postavení žen, větší zainteresovanost mladých lidí i  dodržování lidských práv pro všechny. Procházíme ale i velkými otřesy: nevyřešené konflikty způsobují nesmírné utrpení na Blízkém východě, v Jižním Súdánu, Sahelu i v dalšího oblastech. V předních liniích všech násilných konfliktů a katastrof se stateční zaměstnanci OSN snaží zvládnout obtížnou situaci a reagovat na potřeby těch, kterým přinasla utrpení.

Děkuji lidem celého světa za jejich podporu a apeluji na všechny, aby stejnou podporu poskytli i nově jmenovanému generálnímu tajemníkovi Antóniu Guterresovi, který bude pokračovat v celosvětové misi pro mír, udržitelný rozvoj a lidská práva.

Pan Ki-mun
New York, 24. října 2016

Novým generálním tajemníkem OSN jmenován António Guterres

Valné shromáždění OSN jmenovalo 13. října nového generálního tajemníka OSN. Stane se jím bývalý portugalský premiér António Guterres. Ve funkci vystřídá Pan Ki-muna, jehož funkční období skončí 31. prosince 2016.

António Guterres byl předsedou portugalské vlády v letech 1995 – 2002 a v období 2005 – 2010 byl vysokým komisařem OSN pro uprchlíky. Na pozici šéfa OSN bude působit příštích pět let.

V projevu k Valnému shromáždění António Guterres poděkoval členským státům za projevenou důvěru a zdůraznil, že ve své funkci bude věnovat pozornost především snaze ulevit od utrpení nejzranitelnějším obyvatelům světa, a to zejména uprchlíkům a obyvatelům oblastí zasažených konflikty, a dále otázkám genderové rovnosti. „Jakožto generální tajemník zvolený všemi členskými státy musím sloužit všem stejnou měrou a podle jediné agendy, kterou je Charta OSN.“

António Guterres také ocenil práci současného generálního tajemníka Pan Ki-muna a prohlásil, že „vynaloží největší úsilí“ k následování jeho odkazu.

Výběr nového šéfa organizace, který dříve probíhal formou diplomatických vyjednávání za zavřenými dveřmi, poprvé v historii zahrnoval veřejná slyšení kandidátů ve Valném shromáždění, kde představili svou vizi a odpovídali na otázky členských států. Tato neformální slyšení se také vysílala online.

Pan Ki-mun vyjádřil členským státům své uznání za takto pojatý proces výběru svého nástupce a zdůraznil, že výběrový proces „se otevřel světu“. Na adresu Antónia Guterrese prohlásil: „Jsem přesvědčen, že pan Guterres bude světovému společenství sloužit oddaně, jako skutečná morální autorita, a po celé své funkční období bude hlasem našeho kolektivního svědomí i lidskosti.“

Pan Ki-mun k státníkům ve Valnému shromáždění: Pracujte ve prospěch lidí!

Všeobecnou rozpravu 71. zasedání Valného shromáždění OSN zahájil generální tajemník světové organizace Pan Ki-mun přehledem nejdůležitějších výzev současnosti. Upozornil lídry států, aby si uvědomili, že významné pozice, v nichž působí, jsou výrazem důvěry, kterou jim svěřili lidé, nikoliv jejich osobním vlastnictvím. „Můj vzkaz vám všem (vůdcům) je jasný: pracujte ve prospěch svého lidu. Nerozvracejte demokracii, nevykrádejte zdroje svých zemí, nevězněte a nemučte své kritiky.“ Zároveň dodal, že po deseti letech v čele OSN je „více než dříve přesvědčený, že je v našich silách ukončit války, chudobu i pronásledování. „Máme prostředky k ukončení konfliktů. Máme potenciál k překlenutí propasti mezi bohatými a chudými a k uplatňování práv v životech lidí,“ zdůraznil.

Ve svém zahajovacím projevu, založeném na každoroční zprávě o práci organizace, vyzdvihl, že Cíle udržitelného rozvoje (SDGs) nabízejí cestu k lepší budoucnosti, a že s pomocí Pařížské dohody o změně klimatu lze reagovat na největší problém světa.

Pan Ki-mun uvedl, že svět čelí řadě bezpečnostních hrozeb, od ozbrojených konfliktů po radikalizaci, které v kombinaci se selháním vlád dohánějí společnosti do krajností a ohrožují soudržnost mezi lidmi. S odkazem především na konflikt v Sýrii, kde je tolik nevinných lidí zabíjeno vládními i protivládními silami, generální tajemník řekl: „Právě když si začneme myslet, že už to nemůže být horší, míra zkázy se ještě víc prohloubí. Včerejší barbarský a evidentně svévolný útok na společný humanitární konvoj OSN a Červeného půlměsíce je toho nejnovějším důkazem.“

Zároveň ocenil úsilí humanitárních pracovníků. „Lidé, kteří dopravovali životně důležitou pomoc, byli hrdinové. Ti, kteří je bombardovali, byli zbabělci.“

Generální tajemník apeloval na všechny, kdo mají vliv, aby válčení v zemi ukončili a začali spolu jednat. „Už dávno mělo dojít k politické transformaci. Po tak dlouhé době násilí a anarchie nemůže budoucnost Sýrie záviset na osudu jednoho muže.“

V reakci na nedávný další jaderný test KLDR, který označil za ohrožení regionální i mezinárodní bezpečnosti v situaci, kdy tamní lidé trpí a jejich situace se dále zhoršuje, vyzval Pan Ki-mun severokorejské vůdce, aby „změnili kurz a plnili své závazky jak ke svým vlastním lidem, tak k mezinárodnímu společenství.“

Významnou část svého projevu věnoval světové uprchlické krizi a snahám o její řešení. Uvítal Newyorskou deklaraci pro uprchlíky a migranty, kterou státy přijaly na pondělním historicky prvním summitu OSN věnovanému výhradně situaci uprchlíků a migrantů. Apeloval na politiky, aby se neuchylovali k cynické a nebezpečné politické hře, ve které získávají hlasy rozdělováním lidí a posilováním strachu. Vyzval celý svět, aby se lžím a polopravdám postavil a odmítl všechny formy diskriminace. Šéf OSN také uvedl, že ho povzbudilo nedávné přijetí jeho Akčního plánu prevence násilného extremismu Valným shromážděním. Podle něj může tento plán pomoci vypořádat se s příčinami konfliktů.

S ohlédnutím na své funkční období, které končí na konci roku, vyjádřil generální tajemník hrdost na zřízení agentury OSN pro genderovou rovnost a posilování postavení žen – UN Women – i na fakt, že do vysokých funkcí OSN jmenoval více žen než bylo dříve v OSN běžné. „Jsem hrdý, že se můžu nazývat feministou,“ řekl. Podobnou satisfakci v něm vzbuzuje nový mechanismus OSN na ochranu lidských práv (Human Rights Up-Front), díky jemuž je lidskoprávní hledisko základem veškeré činnosti OSN.

Šéf OSN dále vyzval všechny státy, aby pokračovaly v reformě Rady bezpečnosti, která je „zásadní a velmi potřebná pro spravedlivé a efektivní fungování OSN“. Dodal, že příliš často ve jménu konsensu dochází k zablokování široce podporovaných návrhů skupinou několika a někdy dokonce jediným státem a zpochybnil, jestli je správné, aby jeden nebo několik států vládlo tak nepřiměřenou mocí a „držely svět jako rukojmí v tolika důležitých otázkách“. Konsensus by neměl být zaměňován za jednomyslnost. „Světová veřejnost se oprávněné ptá, jestli by právě takto měla fungovat organizace, do které jsme vložili tolik nadějí a očekávání.“

Současného předsedu Valného shromáždění i jeho následovníky vyzval, aby zvážili možnost ustavení orgánu, který by řešil praktické otázky zlepšování rozhodovacích procesů v OSN. Apeloval na státy, aby spolupracovaly s orgány OSN na ochranu lidských práv, nekladly překážky humanitárním pracovníkům a neostrakizovaly či nezastrašovaly vyslance a/nebo zaměstnance OSN v případech, když nastolí závažné otázky.

Pan Ki-mun připomněl celé organizaci, že síla jednotlivců může změnit svět a poukázal na práci Rebeky Johnsonové, zdravotní sestry ze Sierry Leone, která se nakazila ebolou, uzdravila se a vrátila se zpět k péči o infikované, a také na syrskou plavkyni Jusru Mardiniovou, která na moři dotlačila poškozený člun plný uprchlíků do bezpečí a poté se kvalifikovala do uprchlického týmu na Olympiádu v Riu. Nezapomněl ani na Malálu Júsufzajovou, která neúnavně ukazuje, že „jedna kniha, jedno pero a jeden člověk mohou dosáhnout převratných změn.“

Na závěr svého vystoupení vyjádřil generální tajemník Pan Ki-mun přesvědčení, že i když dosažení dokonalého světa může být velmi vzdáleným cílem, cesta k němu záleží na každém z nás. „Po deseti letech v čele OSN vím, že budeme-li spolupracovat a budeme-li jednotní, dosáhneme cíle.“

Z projevu generálního tajemníka OSN na zahájení Všeobecné rozpravy 71. Valného shromáždění, New York, 20. září 2016

IOM je novým členem rodiny organizací systému OSN

Valné shromáždění OSN včera jednomyslně schválilo rezoluci podle níž se Mezinárodní organizace pro migraci (International Organization for Migration, IOM) stává součástí systému OSN jako přidružená organizace.

„Migrace je ústředním tématem nové globální politické agendy. V čase, kdy narůstá migrace uvnitř států i napříč hranicemi, je bližší pracovní propojenost mezi OSN a IOM více žádoucí než tomu bylo kdy v minulosti,“ prohlásil generální tajemník OSN Pan Ki-mun v reakci na rozhodnutí Valného shromáždění.

Jen v roce 2015 poskytla IOM asistenci přibližně 20 milionům migrantů. Jedná se o mezivládní organizaci, která má 162 členských států, více než 9 500 zaměstnanců a 450 kanceláří a úřadoven na všech kontinentech. Založena byla v roce 1951 na pomoc při přesídlování evropských uprchlíků. Letos v prosinci oslaví 65 let své existence.

V České republice působí Mezinárodní organizace pro migraci od roku 1998 na základě smlouvy podepsané mezi IOM a Českou republikou dne 15. října 1997.

Foto: IOM


Informační centrum OSN v Praze

Železná 24, 110 00
Praha 1

Lidé

Michal Broža
pověřený řízením, Information Officer
Šárka Svobodová
Public Information Assistant
Petr Lobotka
administrativa a finance
Aktuální články a události
Činnost a cíle zastoupení OSN v Česku
Historie, struktura, financování a další informace o OSN
Kompletní překlad a grafické podklady v češtině
Copyright (c) UNIC Praha | Informační centrum OSN, Železná 24, 110 00 Praha 1